bausti

bausti
baũsti, baũdžia, baũdė tr., intr. 1. SD87 skirti ar vykdyti bausmę: Nusikaltėliai baudžiami pagal įstatymus . Motina tą vaiką, kaipo vienatinį, be galo mylėjo, niekuomet jo nebarė nei baudė M.Valanč. Būrą baudžiava baũdžia K.Donel. Tėvai ir motinos, ... baũskite vaikus ir palenkite juos ižg jaunumo DP65. Vaikai yr baudamúoju (vaikai auklėjant reikia bausti) Als. Baudžiamoji byla . Baudžiamasai kodeksas (rinkinys baudžiamųjų įstatymų) . ^ Pats to nedaryk, už ką kitus baudi VP37. Kas baũdžia, tas ir priglaudžia Plv. Vienas baũda, kitas glauda (apie lepinamą vaiką) Ms. Už vieno blogo dešimtį teisingų baudžia Tsk. | refl. tr.: Pats save baudíesi [gerdamas] Ėr. 2. bauginti, grasinti, barti: Jis vis mane baudžia, kam aš tep dirbu Skr. Ana baũdė: „Duosiu, kad tavo šonai skambės“ J. Ei, barė, baũdė mane mergužėlė JD921. Baudė mane mamužytė, mažą augindama N161.pykinti, neduoti ramumo: Už ką tu čia mane baudì? Vrb.rėžti sparnu (apie gaidį): Gaidys baũdžia vištą KI579. 3. prisispyrus prašyti, spirti, versti: Reiks baũsti sūnų, kad įdėtų dvigubus langus J. Vaikas baũdžia valgyti Brt. Sako, baũskit, tegul duoda ganyklą Vlkv. Baũdžia, kad atiduotų pinigus Vrb. Kad jūs nebaũstumėt iš manęs pinigų, tai vis būtų lengviau Plut. 4. varyti, raginti: Topig mus ir pranašas Dovydas baũdžia DP619. | Ko tep verki, brolužėli, kam tep baudì žirgužėlį? Dkš. Laužiau berželio rykštelę, baudžiaũ bėrą žirgelį JV13. \ bausti; apibausti; įbausti; išbausti; nubausti; pabausti; pribausti; subausti; užbausti

Dictionary of the Lithuanian Language.

См. также в других словарях:

  • bausti — baũsti vksm. Baũsti už núodėmes …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • baustinis — baustìnis, ė adj. (2) BŽ162 baustasis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Слаповский, Алексей Иванович — Алексей Слаповский Дата рождения: 29 июля 1957(1957 07 29) (55 лет) …   Википедия

  • Слаповский — Слаповский, Алексей Иванович Алексей Слаповский Имя при рождении: Алексей Иванович Слаповский Дата рождения: 29 июля 1957 …   Википедия

  • Монофтонгизация дифтонгов в праславянском языке — Монофтонгизация дифтонгов  праславянское фонетическое изменение, возможно, вызванное тенденцией к возрастающей звучности и заключающееся в переходе дифтонгов [eɪ̯] в [i], [oɪ̯] в [ě] и, вероятно, [i], [oṷ] и [eṷ] в [u] в положении перед… …   Википедия

  • baudžiamasis nusižengimas — baudžiamàsis nusižengi̇̀mas Baũsti už týčinius baudžiamúosius nusižengimùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • begalvis — begal̃vis2, begal̃vė2 dkt. Begalviùs, kuriẽ važinėja išgėrę, rei̇̃kia baũsti daũg griežčiaũ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • begalvė — begal̃vis2, begal̃vė2 dkt. Begalviùs, kuriẽ važinėja išgėrę, rei̇̃kia baũsti daũg griežčiaũ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • darkymas — dar̃kymas dkt. Reikėtų baũsti už gimtõsios kalbõs dar̃kymą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išplėšimas — išplėši̇̀mas dkt. Už bibliotèkos knỹgų lãpų išplėši̇̀mą rei̇̃kia baũsti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»